Lievens HR Innovations

portfolio

Eerder voltooide projecten
Startersbeurs

Voor dit landelijke initiatief tegen jeugdwerkloosheid is een innovatieve competentie-module ontworpen, waarmee de ontwikkelde competenties van deelnemers inzichtelijk gemaakt konden worden.

brainport

In het overheidsproject Lets Connect van Brainport Development zijn verschillende participerende organisaties in de Brainport regio ondersteund en geadviseerd bij implementatie- en verandermanagement processen rondom innovatieve HR applicaties.

reflect

Bij het onderzoeksinstituut ReflecT aan Tilburg University is een drie-jarig praktijkgericht promotie-onderzoek verricht naar het op innovatieve wijze verbinden van vraag & aanbod op de arbeidsmarkt.

asml

ASML is van advies voorzien bij het oprichten van een ”Brainport Talent Center”: een regionale talentpool om talentvolle expats aan te trekken en te behouden voor de Brainport regio.

tiu

Het adviseren van Tilburg University bij de aanschaf van een online talent / competentie-management systeem (ePortfolio) voor deelnemende studenten aan het Outreachingsprogramma voor excellente studenten.

meesterbeurs

Voor deze variant op de Startersbeurs is een competentie-module ontwikkeld waarmee oudere werkzoekenden gematched konden worden met deelnemende leerbedrijven.

expertise & diensten

We leven in een economisch tijdperk waarbinnen technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen, en waar internationalisering van grote invloed is op de bedrijfsvoering van veel organisaties. Om blijvend concurrerend en succesvol te opereren dienen zij proactief op deze veranderingen in te spelen. Dit vereist een steeds hoger wordend aanpassings- en innovatievermogen. Lievens HR Innovations is gecommitteerd om dit mogelijk te maken door te voorzien in:
 • #1 COMPETENTIE & TALENT MANAGEMENT

  Het identificeren en benchmarken van competenties van individuen

 • #2 STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING

  De ontwikkeling en staat van het personeelsbestand relateren aan voorziene en benodigde instroom, doorstroom en uitstroom

 • #3 ONLINE RECRUITMENT

  Het effectief werven van personeel door middel van innovatieve wervingskanalen

 • #4 VERANDERMANAGEMENT & IMPLEMENTATIES HR ANALYTICS SYSTEMEN

  Het begeleiden van en zorgdragen voor een effectieve implementatie van innovatieve HR toepassingen

het team

Ronald Lievens
Eigenaar – Consultant
Ton Wilthagen
Adviseur vanuit ReflecT (Tilburg University)

Meer informatie / vrijblijvend adviesgeprek